Om

Mariana Viktoria

Kommunikationskonsult

Om


Jag arbetar som kommunikationskonsult..


Ett av mina fokusområden är konfliktkommunikation. Inom detta område erbjuder jag föreläsningar, workshops och individuella samtal. Den röda tråden heter empowerment, i betydelsen att ta makten över sitt personliga liv på olika sätt. Det förändringsarbete som sker på det interpersonella planet påverkar inte bara nära relationer utan även sådant som arbetskulturer. Av det skälet, är det lika viktigt att arbeta på gräsrotsnivå som i system och strukturer.


I mina artiklar och krönikor strävar jag efter att belysa det som skulle kunna kallas våra mänskligheter och omänskligheter. Jag lyfter gärna fram människor som har en annorlunda historia att berätta, eftersom jag vill bygga broar där rädslan för det okända bygger murar. Feedback på andras kommunikation - både i tal och skrift - ges utifrån kundens önskemål om hur ett budskap ska förmedlas.


Min utbildning inom mina fokusområden omfattar totalt 50 högskolepoäng. I mina tidigare arbeten - sju år inom vård- och omsorg, elva år inom försäljning och marknadsföring samt 15 år inom operativt ledarskap – har jag haft förmånen att ta del av ett stort antal kurser: HR, kundbemötande, UGL och team-building för att nämna några. Inte minst har jag en gedigen praktisk erfarenhet då jag i hela mitt yrkesverksamma liv haft dagliga dynamiska möten där kommunikationen har spelat en central roll. Exempel på sådana arbetsuppgifter är rehabutredningar, rekrytering, debriefing, distribution av interninformation samt handledning. Jag har därtill administrativ erfarenhet av bland annat projekt, affärsplanearbete, revenue management och Event Marketing. Också i mitt privatliv finns mötena, då i ideella engagemang för FN-förbundet, frivilligförsvaret och Svenska Kyrkan.


För en mer utförlig CV, kontakta mig.Copyright © All Rights Reserved