Föreläsningar

Mariana Viktoria

Kommunikationskonsult

Föreläsningar


Workshop Konflikthantering


I mina workshops resonerar vi under lättsamma former om vad en konflikt är, varför det är jobbigt att ha en konflikt och hur vi ska förhålla oss för att konflikten ska bli en positiv drivkraft.


När jag pratar med människor om konflikter, brukar jag säga att det finns ingen ”veckotidnings-quickfix”. Det är viktigt att vara realistisk; ingen av oss kommer att lösa varenda konflikt vi hamnar i och vi kommer kanske aldrig att sluta att ha fjärilar i magen inför konflikter. Ändå vill jag mer än någonting annat förmedla hopp och glädje, för det finns massor av båda i varje meningsskiljaktighet. Jag skulle vilja ta bort ordet konflikt helt och hållet och ersätta det med något som är mer positivt laddat för att vi ska kunna tänka bort det jobbiga och se vinsterna; en rätt hanterad konflikt för oss närmare varandra, vi utvecklas och växer, livskvaliteten ökar. Eftersom konflikter är en del av livet, går de inte går att undvika och därför kan det finnas anledning att lägga energi på att lära sig mer. Nya beteenden och tankesätt tar tid att ta till sig, det är som att lära sig ett nytt språk. Men varje framsteg är ett steg framåt och varför säga nej till något som kan göra tillvaron bättre både för sig själv och för andra?


Hur vi bemöter andra bestäms av hur vi tror att andra kommer att bemöta oss. Vår uppfattning om detta beror i sin tur på vår historik, våra upplevelser, våra värderingar och vår biologi (reptilhjärnan får oss i pressade situationer att agera känslomässigt snarare än förnuftigt och det kan vara en avlastning för stunden men handlar knappast om konflikthantering). Vi är tyvärr rätt snabba på att ta våra tankar om andra för sanningar och det är kanske den viktigaste lärdomen jag vill förmedla, att om verkligheten kan vi inte veta mycket alls; det mesta handlar om tolkningar. Både när det gäller bråk i tvättstugan och globala konflikter låser vi oss i våra svart-vita bilder av varandra istället för att skilja på fakta och fantasier.


Sist men inte minst bör vi minnas att det inte är särskilt konstruktivt att ha en massa åsikter om andra och hur de borde bete sig för vi kan bara förändra oss själva. Om vi kan börja med att granska vårt eget beteende och därmed ta till oss Gandhis ord om att själva vara förändringen, kan vi alla bidra till en fredligare värld både i tvättstugan och globalt.


Uppdragsgivare:

Individuell konfliktcoaching privatpersoner

Privata referensgrupper

Civilförsvarsförbundets Frivilliga Resursgrupp, Göteborg

Svenska Lottakåren, Göteborg
Copyright © All Rights Reserved