Hem

Tjänster inom språkvård och kommunikation

Tjänster


Ordet är kraftfullt. Hur vi använder vårt språk - hur vi kommunicerar - påverkar oss privat såväl som professionellt. Det är min övertygelse att om vi kan förstå andra och göra oss själva förstådda, kan vi också öka vår livskvalitet. Jag erbjuder tjänster både som skribent, föreläsare och coach samt hjälper dig att förmedla dina budskap korrekt, klokt och med känsla.